Falkensteiner Hotels & Residences

Welcome Home!

Otkrijte i vi kako se u Falkensteineru u 27 hotela i 5 apartmana isprepliću južnjačka životna radost i alpska srdačna gostoljubovost u svrhu stvaranja nečega izvanrednog i neusporedivog. Ukomponiranost i sklad više kulturnih utjecaja je upravo ono što daje poseban šarm i karakter našim hotelima i rezidencijama. Otkrijte više.